ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการประธาน ปอมท. ได้เข้าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2563 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี