ติดต่อเรา

สภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยศิลปากร

6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000

โทรศัพท์ติดต่อ : 0-3425-5810  e-mail : senatesu.17@gmail.com