ติดต่อเรา

สภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยศิลปากร

6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000

โทรศัพท์ติดต่อ : 0-3410-9686 ต่อ 221004, 221006  e-mail : senatesu.17@gmail.com