ประมวลภาพการเข้าร่วมประชุม ปอมท.

 

รวมภาพที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563
 

การประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รวมภาพที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้า: 1 2