การเสวนาวิชาการ เรื่องความมั่นคงและสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

คลิปวิดีโอบันทึกการเสวนาวิชาการ เรื่องความมั่นคงและสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564